προσκλητήριο γαμοβάπτισης με σύμβολο το άπειρο σε διάφορα σχέδια και χρώματα με δυνατότητα αλλαγής χρώματος και πολλών φακέλων, βαρύ χαρτί aquarella με φάκελο από το ίδιο χαρτί. Στον φάκελο εφαρμόζεται καρτελάκι, γραμματόσημο ή φάσα που δείχνει το μήνυμα όταν είναι κλειστός. Η τιμή είναι με τον φάκελο. Τον φάκελο τον κλείνει ο πελάτης.